Prepaid card - Social media

€ 175,00

Prepaid card - Social media

€ 175,00

Strippenkaart voor illustraties,
Digitaal bestand, voor gebruik op social media

 

Strippenkaart 10 illustraties: €145,00 (€175,00 incl. 21% BTW)

Strippenkaart 20 illustraties: €277,50 (€335,00 incl. 21% BTW)

 

 

Met het aanschaffen van deze strippenkaart ga je akkoord met onderstaande voorwaarden: 

 


- Met een strippenkaart koop je 10 of 20 illustraties op maat die je op een gewenst moment af kan nemen,

- De strippenkaart wordt gekoppeld aan jouw (bedrijfs)naam en alle social media kanalen die daaraan verbonden zijn,

- De illustratie gebruik je alleen op je eigen social media kanalen, je mag het beeld op die kanalen zo vaak inzetten als je wil, 

- Bij gebruik illustratie zorg je dat mijn naam als illustrator duidelijk wordt vermeld; bij voorkeur tag je mijn socialmedia account onder de vermelding 'illustratie:',

- Maaktijd illustratie: zo snel mogelijk; maximaal 7 werkdagen (met uitzondering van mijn vakanties en/of verlof),

- Het betreft eenvoudige illustraties; door mij in korte tijd en digitaal te realiseren,

- Je ontvangt een JPG-bestand, passend voor social media (± 2000 x 2000 px / 130 DPI)

- Inhoud en uitvoering van het beeld word in overleg met jou samengesteld,

- Eigendom van het beeld blijft bij mij; ik mag het beeld ook aan anderen verkopen,

- Geldigheid strippenkaart na aanschaf: onbeperkt.

- Ik ben gerechtigd iedere opdracht te weigeren, zonder opgaaf van reden. Het openstaande bedrag wordt in dat geval aan je teruggestort.

 


Neem bij bestellen altijd even contact met me op.

Zorg dat je mijn Algemene voorwaarden en Privacyverklaring hebt gelezen.

 

Let op: Je ontvangt een jpg-bestand dat je kan gebruiken voor de in de voorwaarden gestelde doeleinden. Je ontvangt dus géén fysiek product.

 

---

 

EN:

 

Prepaid card for illustrations,
Digital file, for use on social media

 

Prepaid card 10 illustrations: € 145.00 (€ 175.00 incl. 21% VAT)

Prepaid card 20 illustrations: € 277.50 (€ 335.00 incl. 21% VAT)

 

 

By purchasing this prepaid card you agree to the following conditions:

 


- With a prepaid card you buy 10 or 20 custom illustrations that you can purchase at a desired time,

- The prepaid card is linked to your (company)name and all social media channels associated with it,

- You only use the illustration on your own social media channels, you can use the image on those channels as often as you want,

k- When using illustration, make sure that my name as an illustrator is clearly stated; preferably you tag my social media account with the mention 'illustration:',

- Creation time illustration: as soon as possible; maximum 7 working days (excluding my holidays and / or leave),

- It concerns simple illustrations; which I can produce digitally and in a short time,

- You will receive a JPG file, suitable for social media (± 2000 x 2000 px / 130 DPI)

- Content and execution of the image will be composed in consultation with you,

- Ownership of the image remains with me; I can also sell the image to others,

- Validity prepaid card after purchase: unlimited.

- I am entitled to refuse any assignment without giving any reason. In that case, the outstanding amount will be refunded to you.

 


When ordering always contact me.

Make sure you have read my Terms and Conditions and Privacy Statement.

 

Note: You will receive a jpg file that you can use for the purposes stated in the conditions. So you do not receive a physical product.